Rio Kulturlandskapet fortsätter arbeta i samma anda som Rio Kulturkooperativ har gjort under sina tjugo verksamma år. Medlemmarna i kooperativet bestämmer inriktning och mål. Grundmålsättningen är ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle där människors olika erfarenheter kan uttryckas. När vi agerar i vår vardag måste vi vara medvetna om de konsekvenser våra handlingar får. Med en djupare förståelse för vår historia och våra ekosystem kan vi fatta bättre beslut rörande framtiden.

Rio Kulturlandskapet arbetar både med uppdrag och egna projekt inom arkeologi, kulturhistoria, arkitektur och bebyggelsehistoria, konst, kunskapsförmedling, litteratur, film, kommunikation och forskning. Vi nätverkar med andra aktörer med likartad grundinställning och besitter därigenom omfattande kunskaper och färdigheter.

Just nu

Våra projekt