Osteoarkeolog

Erik Vajking är osteoarkeolog (examen 2021) med inriktning mot human och animal osteologi, osteologisk patologi samt tafonomi.

Erik är tjänstledig från och med 14 april 2023.

  • erik.vajking(a)kulturland.se

  • 0767 10 79 11

  • Läs mer i hens CV: