Arkitekt

Magnus Rönn är samordnare för projekt inom arkitektur samt för forskningsprojekt.

Magnus är arkitekt (examen 1980 vid Chalmers-Arkitektur), har varit verksam som docent (från 1998) vid KTH/Arkitektur, och är nu affilierad forskare vid Chalmers. Arbetet vid KTH/A omfattade undervisning och forskning. Magnus har skrivit flera böcker och artiklar om begreppet kvalitet och tävlingar i arkitektur och stadsbyggnad. Han har anlitats som sakkunnig för bedömning av vetenskapliga arbeten (betygsnämnd/opponent), forskningsökningar (vetenskaplig granskning) och haft uppdrag att utvärdera projekt inom arkitektur och stadsbyggnad.

  • magnus.ronn.arch[at]gmail.com

  • 0705 516 007

  • Läs mer i hens CV:  pdf-icon-small