Bebyggelseantikvarie

Cecilia är bebyggelseantikvarie, etnolog, byggnadsvårdare samt musiker. Framför allt har hon utfört bebyggelseinventeringar och kulturmiljöutredningar, men har även haft uppdrag som byggledare vid restaureringsprojekt, genomfört skadeinventeringar av kulturhistoriska byggnader samt genomfört kulturguidningar och hållit föredrag. Hon har även tagit arkitekturuppdrag såsom framtagande av bygglovshandlingar och uppmätningar.

Cecilia är tjänstledig från och med 1 november 2017.