Här listar vi övriga vetenskapliga publikationer/rapporter som våra medarbetare har producerat, ibland i samverkan med andra institutioner. Klicka på pdfbilden för nedladdning.

TitelFörfattareev. institutionPDF
Översvämningens landskap - Klimatanpassning av åker och äng i det äldre jordbrukslandskapet.Oscar JacobssonKulturlandskapets forskningsstipendium
Markanvisningstävling i Göteborg: en pilotstudie i gestaltning, byggande och boendekostnader.Magnus RönnKTH/A
Developer competition in Gothenburg: A case study on architectural design, building and housing cost.Magnus RönnKTH/A
Tidskrift för arkitekturforskning - de första fem åren av tidskriften som svenskt projekt.Magnus RönnKTH/A
Markanvisningstävling i Stockholm - en fallstudie om innovation i arkitektur och bostadsbyggande.Magnus RönnKTH/A
Så bygger vi billigare bostäder.Magnus RönnKTH/A
Design Developer Competition / Competition Culture in Europe: Voices.Magnus RönnKTH/A
Kulturarv och kulturmiljö i ekosystemansatsen.Susanne Fredholm, Krister OlssonKulturlandskapet
Arkitektur, kulturvärde och kompensation.Magnus RönnKulturlandskapet
Developer Competition as a Means for Combining Cost and Design.
I: (Eds) Kijsik, H, Nyholm, C. & de Vocht, S (2018) "Doughnuts to Muffins, 30 Years of Urban planning."
Magnus RönnRakennustieto Publishing, Estonia
Från FOU-ansökningar till markanvisningstävlingar.Magnus RönnKTH/A
Skallsjö L1965:8496, Lerums kommun, Västra Götalands län. Osteologisk analys av brända ben från en stensättning. Kulturlandskapet osteologirapporter 2022:1.Erik VajkingKulturlandskapet
Compensation in architecture and archaeology. On compensation as a project, method and professional practice. Red. Athanasios Kouzelis, Magnus Rönn och Helena TeräväinenKulturlandskapet och Chalmers tekniska högskola
Tanum L2020:11493, Tanums socken, Västra Götalands län. Osteologisk analys av brända ben från en flatmarksgrav. Kulturlandskapet osteologirapporter 2022:2.Erik VajkingKulturlandskapet
L1967:3422, Tanums socken, Västra Götalands län. Osteologisk analys av brända ben från Oscar Montelius utgrävning av Greby gravfält år 1873. Kulturlandskapet osteologirapporter 2024:1.Erik VajkingKulturlandskapet