Arkeolog

Linda läser för närvarande en master i arkeologi vid Göteborgs universitet. Hon har en förkärlek för samiskt kulturarv och samiska rättigheter, samt hållbarhet, tillgänglighet och förmedling av kulturarv genom exempelvis fotogrammetri och skapande av 3D-modeller av föremål för digitala utställningar.

  • linda.jungbeck(at)kulturland.se

  • Läs mer i hens CV: