Arkeolog

Anton är historisk arkeolog, som genom en kandidatexamen i kulturarvsstudier (2016) och en masterexamen i arkeologi (2018) vid Göteborgs universitet allt mer närmat sig tvärvetenskapliga analyser som använder sig av äldre kart- och textmaterial för att förstå kulturlandskapet. År 2023 disputerade Anton på sin doktorsavhandling Landslide Archaeology: Past hazards and disasters in the Göta River Valley and beyond, efter att under fyra år ha forskat vid Stockholms universitet om jordskred, hur dessa har påverkat äldre tiders samhällen, och det hot de idag utgör mot fornlämningar.

Anton är tjänstledig från 15 april 2024 och framåt.

  • anton.larsson(a)kulturland.se

  • +46 (0)72-7308034

  • Läs mer i hens CV: Anton Larsson