Organisation, mål och medel

Kulturlandskapet vill påverka samhällsutvecklingen genom direkt aktion och praktiska exempel.

Kulturlandskapet arbetar både med uppdrag och egna projekt inom ämnesområdena arkeologi, kulturhistoria, samhällsplanering, arkitektur, litteratur, kunskapsförmedling och forskning. Vi nätverkar med andra aktörer med likartad grundinställning och besitter därigenom omfattande kunskaper och färdigheter.

Grunden är en platt organisation där alla tar gemensamt ansvar för helheten. Arbetssättet bygger på en öppen och transparent kommunikation. Driften baseras på beslutande veckomöten med direktdemokrati, där konsensus eftersträvas. Konflikthantering är en förutsättning.

En viktig del i arbetssättet är kunskapsuppbyggnad – både intern kompetensutveckling till nytta för individen och kooperativet, och extern kunskapsförmedling som inbegriper spridning och återföring av kunskap till samhället.

Vi tillämpar likalön och solidarisk fördelning av arbetsuppgifter. Vinst återinvesteras i verksamheten för att skapa gemensamma resurser eller driva egna projekt.

Kulturlandskapets kalender

Med start 2008 gav Rio Kulturkooperativ ut en kalender. Förutom att vara en fast punkt i den dagliga tidsorienteringen, var ambitionen att ta upp olika intressanta ämnen till diskussion. Således diskuterades makt (2009) och kooperation (2010) samt olika delar av kooperativets verksamhet, som förlaget (2011) och Rio Kulturkooperativs historia (2013).

År 2014 gav Kulturlandskapet ut en egen kalender med tema Konst i landskapet.

Klicka på bilden för att se hela kalendern i PDF-format.