Arkeolog

Annika Östlund är samordnare för den uppdragsarkeologiska verksamheten, samt för projekt inom kulturhistoria och samhällsplanering.

Annika är arkeolog (examen 1997), och har arbetat med alla slags arkeologiska uppdrag, kulturmiljöutredningar, kulturhistoriska dokumentationer, egna forskningsprojekt, miljökonsekvensbeskrivningar och kvalitetssäkring. Hon intresserar sig bland annat för industrihistoria och den bohuslänska stenindustrin. Annika är ledamot i Kulturlandskapets styrelse.

  • annika.ostlund(at)kulturland.se

  • 0733 810 258

  • Läs mer i hens CV:  pdf-icon-small