Arkeolog

Andreas är arkeolog (examen 2008), och jobbar bland annat med hällristningar. Under de senaste 20 åren har han dokumenterat bildinnehållet på fler än 2000 hällar i Bohuslän. Andreas har arbetat med alla slags arkeologiska uppdrag och med egna forskningsprojekt.

  • andreas.toreld(a)kulturland.se

  • 0709 599 644

  • Läs mer i hens CV: