Arkeolog

Lisa är utbildad inom kulturarv och kulturlandskap med en masterexamen i arkeologi från Göteborgs universitet (2018). Lisa arbetar gärna tvärvetenskapligt, med minnen, arkivmaterial och materiella lämningar. Förmedling är ett av hennes ämnen och hon har studerat media och historisk dokumentärfilm samt har erfarenhet av att guida. Lisa är ledamot i Kulturlandskapets styrelse.

  • lisa.borjesson.liljas[at]kulturland.se

  • 0525-32353

  • Läs mer i hens CV: