Arkeolog

Stig har arbetat med alla slags arkeologiska uppdrag, kulturmiljöutredningar, kulturhistoriska dokumentationer, egna forskningsprojekt, miljökonsekvensbeskrivningar och landskapsanalyser. Han intresserar sig särskilt för industrihistoria och den bohuslänska stenindustrin. 

  • stig.swedberg(at)kulturland.se

  • 0708 656 739

  • Läs mer i hens CV:  pdf-icon-small