Historisk geograf, arkeolog, doktor i kulturgeografi

Oscar Jacobsson är sedan februari 2023 fil. Doktor i Geografi med kulturgeografisk inriktning (Stockholms Universitet). För närvarande är han anställd vid institutionen för Kulturgeografi, Göteborgs Universitet. Oscar har även arbetat som arkeolog (examen 2014) och historisk geograf (examen 2017). Förutom på Kulturlandskapet har Oscar bland annat arbetat på Riksarkivet och som universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet (GIS).

  • oscar.jacobsson(at)kulturland.se

  • 0709-78 86 02

  • Läs mer i hans CV:  pdf-icon-small