Administratör, arkeolog

Paula jobbar med administration samt arkeologi på Kulturlandskapet, men har också ett stort intresse för hur man bäst kan tillämpa digitala metoder inom arkeologi. Paula bollar ofta mellan olika personliga projekt som berör GIS eller grafisk design. Det som tilltalar henne mest inom arkeologi är fältets mångsidighet. Har rötterna i Österbotten, Finland.

  • paula.molander(a)kulturland.se

  • Läs mer i hens CV: