Tjänst: Projektsamordning

Kulturlandskapet är ett medlemsägt kooperativ som arbetar med uppdrag och egna projekt inom arkeologi, kulturhistoria, samhällsplanering, arkitektur, litteratur, kunskapsförmedling och forskning. Grunden i vår verksamhet är en platt organisation där alla tar gemensamt ansvar för helheten. Arbetssättet bygger på en öppen och transparent kommunikation. Driften baseras på beslutande veckomöten där konsensus eftersträvas.

Vi söker någon som är intresserad av projektansvar för de uppdrag som kooperativet har, de flesta i nuläget inom uppdragsarkeologi. Arbetet som projektansvarig innebär att det ibland är mycket att göra, ibland lite mindre, utifrån typ av projekt. Sammantaget utslaget över ett år handlar det om ungefär en halvtidstjänst. Det dagliga arbetet sker i första hand på Kulturlandskapets kontor i Fjällbacka. Vissa arbetsuppgifter kan skötas på distans. Kooperativet har lika lön och alla har samma anställningsvillkor.

Projektansvar går att kombinera med andra ämnen som är av intresse för dig eller kooperativet. Läs vidare här om vilka projekt och inriktningar vi arbetar med och har arbetat med tidigare.

Vår organisation och vårt arbetssätt kan ses som ett alternativt exempel på hur samhället kan organiseras och förvaltas. Vi vill visa att det går att arbeta på andra sätt, och utan att förstöra miljö och människor. I arbetet ingår därför även att delta i kooperativets beslutande organ, det vill säga veckomötet, där den löpande verksamheten planeras gemensamt. Här kan du läsa mer om våra mål och policys.


Du är alltid välkommen med en intresseanmälan! Se vidare nedan.

Intresserad

av att arbeta hos oss?

Nej tack

vi undanber oss alla förslag och kontakter från företagssäljare och bemanningsföretag

Välkommen med en intresseanmälan

Vi söker dig som har kunskap om och intresse för samhällsfrågor, miljöfrågor och kooperativ utveckling. Vi vill att den person som arbetar med oss kan stärka och komplettera kooperativets nuvarande kompetenser, så att vi kan utveckla vår verksamhet och ta nya typer av uppdrag eller skapa nya projekt.

Kanske är du kulturgeograf, miljövetare eller arkeolog? Kanske är du biolog, samhällsplanerare eller arkitekt? Du kan även ha en bakgrund inom konst, film eller litteratur. Allra helst har du kunskaper inom flera områden. En förutsättning är att du är minst lika duktig vid skrivbordet som ute på fältet, eftersom en stor del av vårt arbete innebär rapportskrivande.

Framförallt är vi intresserade av personer med några års erfarenhet, men om du kan övertyga oss om att du är rätt person för oss så kanske vi vill anställa dig även om du har kortare erfarenhet.

Det dagliga arbetet bedrivs i första hand på Kulturlandskapets kontor i Fjällbacka. Vi ser det som viktigt att du finns i norra Bohuslän och har möjlighet att vara på kontoret och delta i vår verksamhet. Vi arbetar i projekt och vi erbjuder inte något fast heltidsjobb med garanterad lön, tjänstepension eller några vidare karriärmöjligheter. Däremot erbjuder vi en trevlig tillvaro på kontoret med frihet, demokrati och inflytande över verksamheten samt möjligheten att utvecklas, både personligt och professionellt.

Den sociala delen av arbetet är väldigt viktig för oss. Vi driver vårt företag genom att diskutera oss fram till lösningar som alla kan acceptera. Vi söker därför en ödmjuk person som vågar ta ansvar för sig själv och sina medarbetare men som också säger ifrån när det är något som inte fungerar. Att kunna vara öppen med sina tillkortakommanden är nödvändigt, liksom att sätta sig ner för en gemensam fika klockan 10.

Kulturlandskapet var tidigare en del av Rio Kulturkooperativ som delades i två kooperativ under hösten 2013. På Rio Kulturkooperativs hemsida www.riokultur.se finns information om tidigare verksamhet, uppdrag och rapporter.