Arkeolog

Jag är byggsmeden som slutade svetsa balkar och blev arkeolog. Efter flera år med resor, studier och arbete så flyttade jag till Gotland för att ta en Master i arkeologi. Under studietiden fokuserade jag på digital datahantering inom arkeologi, vilket resulterade i två databaser med koordinatsatt arkeologisk data över förhistoriska bosättningar i Polynesien. Efter genomförd Master har jag arbetat som fältarkeolog i Sverige och Norge, samt som GIS-ingenjör på Dalarnas museum.

  • olof.hakansson(a)kulturland.se

  • Läs mer i hens CV: