Granitkusten

Granitkusten

Granitkusten är en fortsättning på förstudien Granit, som genomfördes 2015-2016 under projektledning av Rolf Danielsson. I förstudien tog kommunerna i norra Bohuslän tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen och kommunalförbundet Fyrbodal fram 12 unika miljöer, som genom speciella insatser ska kunna utvecklas till kvalitativa besöksmål inom konceptet Granitkusten. I förstudien skapades en modell som innefattar sex insatsområden som bygger på ett successivt genomförande och processarbete i dialog med utvalda aktörer. Kulturlandskapet är processledare för Insatsområde 1, vilket kommer att pågå under 2017 och våren 2018.

Målet med projektet är att Granitkusten ska utgöra en gemensam plattform där aktörerna kan samverka över kommungränser och över sektorsgränser. Huvudprojektets syfte är att ta fram och driva denna plattform, men också att hitta möjligheter att stödja lokala entreprenöriella initiativ och ge dem möjlighet att växa, samtidigt som miljöerna sätts i ett sammanhang genom överblick och helhetssyn på granitlandskapets möjligheter.

Insatsområde 1

För att kunna arbeta fram plattformen krävs ett gediget underlag om vad alla miljöer har och inte har, vilket tas fram i SWOT-analyser med efterföljande handlingplaner i Insatsområde 1. Under våren och hösten 2017 har ett antal informationsmöten och workshops genomförts där intresserade aktörer har haft möjlighet att diskutera sina verksamheter tillsammans med andra. Dessa möten bildar underlag för analyserna och handlingplanerna vilka i sin tur ligger till grund för fokus och utformning av kommande insatsområden. En rapport över Insatsområde 1 färdigställdes vårvinter 2018.

I projektets styrgrupp ingår representanter från kommunerna i norra Bohuslän (Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil) men även från Fyrbodal, Tillväxt norra Bohuslän. Högskolan Väst och Turistrådet Västsverige är samarbetspartners i projektet.

Kontaktperson: Stig Swedberg