Svenneby 165 och 229, Tanums kommun, Västra Götalands län

Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Kulturlandskapet har utfört en schaktningsövervakning i form av en förundersökning inom delar av Svenneby 165 och 229, två stenåldersboplatser. De är belägna på mellan 35 och 42 meter över havet. Detta motsvarar ungefär i tid ungefär 6 000 år sedan, det vill säga att boplatserna troligen har brukats under slutet av mesolitikum. Detta stämmer också bra med den typ av redskap, kärnor och flintavfall som kom fram vid undersökningen. Fyndmaterialet utgörs bland annat av segmentknivar, mikrospån och mikrospånkärnor.

Vid undersökningen framkom också en omlagrad markprofil. Den indikerar att boplatsen Svenneby 165 utsatts för en översvämning vid något skede. Detta styrks också av svallningsgraden på de slagna flintorna och hur de fördelar sig i de olika schakten. I schakt upptagna på 41 meter över havet eller högre är andelen svallad flinta liten eller obefintlig. I schakt upptagna under 40 meter ökar successivt andelen svallad flinta till upp emot 30%.

Inga anläggningar framkom vid undersökningen. Det kan i sig vara ett resultat av översvämningen men också en slump. På grund av det har inte boplatserna kunnat dateras naturvetenskapligt. Det är endast genom fynden och höjden över havet som vi kan anta att boplatserna använts för ungefär 6 000 år sedan.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.