Rio i världen

Vi har länge haft en tanke om att vi behöver höja våra blickar och komma utanför Fjällbacka, västkusten och Sverige, för att få nya intryck och utbyta idéer med andra kulturkooperativ. Därför startade vi ett projekt  som gått under arbetsnamnet Rio i världen. När vi undersökte kooperativ i Spanien, Tunisien och Finland fastnade vi för kulturkooperativet i Kärsämäki, Kattilakoski Culture Cooperative, i Österbotten i Finland.

Kontaktperson: Agneta Stening

Strax före midsommar 2014 åkte Agneta och Stig till Finland och Kattilakoski för att undersöka hur man kollektivt arbetar med kultur i glesbygd. Efter ett och ett halvt dygns tåg/båt/bil-färd genom Sverige och delar av Österbotten i Finland kom de fram till Karsämäki och träffade ett gäng entusiaster i den gamla prästgården. Tre olika ideella föreningar har gått samman i Kattilakoski kulturkooperativ och köpt prästgården för att ha som sin plattform. Platsen och byggnaden blev kontor, samlingsplats samt boenderum och ateljé för Artist in Residence och volontärer från Europa. De olika föreningarna arbetar med olika projekt, exempelvis:

  • Utlysa en arkitekttävling som resulterade i en nybyggd kyrka – Paanukirkko – som byggdes helt med gamla hantverksmetoder och traditionella material av volontärer och ideella krafter från när och fjärran. Kyrkan har blivit vida berömd.
  • En curerad konstutställning för unga som tar plats i Karsämäki centrum varje sommar. Unga konstnärer från hela Finland inbjuds att delta.
  • En landsomfattande berättarförening som varje sommar anordnar en veckas berättarkonferens med SM i berättelser.

Vid vårt besök hade kooperativet dessutom volontärer från Polen och England samt en Artist in Residence från England.

Agneta och Stig fick ett mycket trevligt bemötande och fick många intressanta infallsvinklar på hur man kan arbeta med kultur i glesbygd. Vi hoppas på ett framtida samarbete.

Print