Konsulttjänster inom kulturhistoria och arkeologi, Lysekils kommun, Västra Götalands län

Under 2019 vann Kulturlandskapet en offentlig upphandling om att tillhandahålla konsulttjänster till Lysekils kommun inom området samhällsplanering. Uppdraget omfattade kategorierna Kulturhistoriska utredningar och Arkeologiska inventeringar.

Uppdatering av kulturmiljöprogram

Under 2020 fick Kulturlandskapet i uppdrag att hjälpa till med underlag till framtagande av nytt kulturmiljöprogram. Detta innebar bland annat att se över texterna avseende beskrivningen av  stenindustrilämningar när det gällde de tidigare utpekade miljöerna ”Den heliga vägen i Brastad”, ”Brodalen – ett gammalt centrum”, ”Trakten kring Lyse kyrka”, samt ”Ryxö”, samt att ge förslag på förändringar vad gäller vilka geografiska ytor som omfattas av dessa. Detta resulterade i uppdaterade beskrivningar av kulturmiljöerna Brastad, Omgivningarna kring Lyse kyrka, Brodalen, Ryxö – Rixö – Medby, samt till att de geografiska avgränsningarna justerades.

Dessutom fick vi i uppdrag att föreslå ytterligare en miljö med stenindustrilämningar, vilket ledde till att Bracka – Brattås – Norra Grundsund togs upp som ny kulturmiljö.

Läs det nya kulturmiljöprogrammet på Lysekils kommuns hemsida.

Kontaktperson: Annika Östlund

Miljö från Bracka.