Skapande skola-projekt i Hamburgsund, Tanums kommun

Konstnärerna Agneta Stening och Britta Kleberg fick i uppdrag att skapa nya aktiviteter för förskoleklass till och med klass 5 på Hamburgsunds skola i Tanums kommun, Bohuslän. Önskemålet från lärare och elever var något som kan användas både i matematik- och läsundervisning. Mera färg och något nytt och roligt att göra på rasterna efterfrågades också.

Resultatet blev en stor Kingcirkel, indelad i tolv lika delar, målade på asfalten i olika färger. Kingcirkeln kan användas både för lek och undervisning. På en annan del av skolgårdens asfalt gjordes en Drake med 100 steg, över 30 meter lång, dubbelhövdad med taggar, vingar, ben och magiskt stjärtparti. Det är eleverna från förskoleklass till och med klass 3 som har ritat drakar. Detaljer från drakarna har konstnärerna förstorat och komponerat ihop, och eleverna målade detaljerna på den stora draken.

På en av skolbyggnadens väggar sattes 29 olika träskivor upp, målade i olika färger och märkta med vårt alfabet. Det är klass 4 och 5 som har konstruerat och gjort mallar till våra olika Geometriska figurer, både två- och tredimensionella. Här kan eleverna räkna geometri, bilda ord genom att bolla på de olika skivorna och lära sig alfabetet, att stava och att leka bollekar.

Kontaktperson: Agneta Stening

Skapande skola

Agneta Stening och
Britta Kleberg

Hamburgsund