Berättarbänkar och informationsskyltar

Tillsammans med Granitkusten kommer Kulturlandskapet de kommande åren att bedriva ett projekt med mål att sätta upp berättarbänkar och informationsskyltar vid ett antal platser i norra Bohuslän, kopplade till graniten.

Granitkusten är en samlingsorganisation, och en ideell förening, där medlemmarna är andra föreningar eller aktörer som på något sätt anknyter till eller arbetar med graniten, dess historia, kultur och natur, i norra Bohuslän. Mer information finns på Granitkustens hemsida.

Kulturlandskapets del i projektet består i att tillsammans med medlemsföreningarna ta fram material och berättelser till skyltarna, samt sammanställa material att ta del av via en QR-kod på berättarbänkarna: Sitt ner, se dig omkring, skanna koden och ta del av berättelserna om graniten i Bohuslän!

En karta över Granitkusten har också tagits fram, med underlag från Kulturlandskapet och medlemsföreningarna. Kartan visar Granitkustens medlemmar, och ett antal utvalda besöksmål. Kartan kommer sitta på informationstavlorna, och på så sätt knyta ihop de olika aktörerna som bildar Granitkusten. Kartan framställs av fotografen och designern Ulrika Malm, som även skapade bilden till Granitpusslet – se bilden här intill.

Projektet kommer att pågå under 2023-2024, och allt eftersom saker blir färdigställda kommer skyltar och bänkar att invigas. Var berättarbänkarna hamnar bestäms gemensamt av Granitkustens styrelse, Granitkustens medlemsföreningar, samt kommunerna som ingår i Granitkusten.

Kontaktperson: Lisa B Liljas

Invigning på Bohus Malmön

Den första berättarbänken med informationstavlor är nu invigd på Malmön! Lördagen den 28/10 trotsades de kalla vindarna, och inbjudna och intresserade samlades på Draget för att avtäcka skylten och ta del av berättelserna om Granitkusten och Malmön.

Projektet finansieras av Riksantikvarieämbetet, Västra Götalandsregionen, Thordénstiftelsen samt Lysekil och Sotenäs kommuner. I samarbete med Tanum, Munkedal och Strömstads kommuner.

 

Med stöd av:

I samarbete med:

Pusselbilden skapad av Ulrika Malm. (c) Granitkusten. Klicka på bilden för att se den i större format.