Kulturlandskapets kalender

Med start 2008 gav Rio Kulturkooperativ ut en kalender. Förutom att vara en fast punkt i den dagliga tidsorienteringen, var ambitionen att ta upp olika intressanta ämnen till diskussion. Således diskuterades makt (2009) och kooperation (2010), samt olika delar av kooperativets verksamhet, som förlaget (2011) och Rio Kulturkooperativs historia (2013).

Kulturlandskapet har fortsatt ge ut en egen kalender. Hittills har vi behandlat Konst i landskapet (2014), Byggnadsvård (2015), Miljö, aktivism, civil olydnad och direkt aktion (2016), Demokrati- och klimatfrågor i ett arkeologiskt perspektiv med utgångspunkt i Kulturlandskapets arkeologiska kunskapsuppbyggnadsprogram (2017), Kulturlandskapets tvärvetenskapliga arbetssätt (2018), Prisbelönt arkitektur och byggnadsvård i Bohuslän (2019), Kulturmiljöer knutna till stenindustrin i norra Bohuslän (2020), Hur arkeologen kan se att det bott människor på en plats (2021), samt Bohusläns hällristningar (2022). Under 2023 firade Kulturlandskapet 10 år, och detta firade vi bland annat genom att i kalendern ta upp en del av de projekt och frågor vi drivit under åren.

I årets kalender visar vi Bilder ur Kulturlandskapets arkiv, och filosoferar lite kring minnen och upplevelser.

Klicka på bilderna för att se kalendrarna i pdf-format.


2024: Bilder ur Kulturlandskapets arkiv


Kulturlandskapet 10 år (2023).


Bohusläns hällristningar (2022).


Hur arkeologen kan se att det bott människor på en plats (2021).


Stenindustrins miljöer (2020).


Arkitektur- och byggnadsvårdspriser i Bohuslän (2019).


Kulturlandskapets tvärvetenskapliga arbetssätt (2018).


Demokrati- och klimatfrågor i ett arkeologiskt perspektiv (2017).


Miljö, aktivism, civil olydnad och direkt aktion (2016).


Byggnadsvård (2015).


Konst i landskapet (2014).