Stenbrott och vägsträckor från historisk tid

Arkeologisk utredning Vänersborg

Vänersborgs kommun avser att bygga bostäder i enlighet med planprogram för Katrinedal Norra. Kulturlandskapet har därför fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län att utföra en arkeologisk utredning inom området. Utredningen omfattade även fastställande av antikvarisk status för RAÄ Frändefors 54:1, en eventuell väghållningssten.

Vid den arkeologiska utredningen inom planområdet Katrinedal Norra hittades äldre vägsträckningar och mindre stenbrott. Den äldsta vägsträckningen utgörs av del av före detta riksväg 45, Kungsvägen, med kartbelägg från mitten av 1600-talet. Stenbrotten har eventuellt varit i bruk på 1930-talet. Utredningsområdet utgörs av del av ägorna till hemmanet Djupedalen, dessa donerades till Vänersborgs
stad vid mitten av 1600-talet och gården lades öde. Torpet Djupedalen har senare varit belägen på ungefär samma plats som den tidigare gården. Både gårdsläget och torpet har varit belägna strax söder om utredningsområdet.

Kontaktperson: Annika Östlund

Här kan du ladda ner rapporten som lågupplöst pdf.