Nya 400 kV-förbindelser

I april 2019 vann Rejlers Sverige AB ett anbud som innebär ledningsutredningar för Svenska Kraftnät mellan Bysingsberg-Munga och Munga-Hamra, i Västmanland och Uppsala län. Kulturlandskapet anlitades som underkonsult för att leverera underlag rörande kulturmiljövärden inom utredningsområdet.

Arbetet med framkomlighetsstudien har för Kulturlandskapets del utförts huvudsakligen under sommaren 2019.

Kontaktperson: Annika Östlund