Skapande skola-projekt i Fjällbacka skola, Tanums kommun

I januari 2016 påbörjades diskussioner kring ett skapande skola projekt på Fjällbacka skola mellan konstnär Agneta Stening, Petter Öhnell, kulturpoolen Tanums kommun samt lärare på skolan. Projektet skulle innehålla stenhuggning och frågeställningar kring hällristningar och bilder i sten.

En ansökan till Statens Kulturråd gjordes av Tanums kommun och i april/maj i år kom beskedet om hälften av ansökans budget. Upplägget gjordes då om från att först ha omfattat alla skolans elever till att gälla för nästa läsårs 4-5:or.

I juli var Agneta hos Borghamns Sten vid Vätterns östra strand och plockade ihop en pall på 650 kg marmor- och kalkstensplattor för frakt till Fjällbacka. När skolan startade i augusti så lades det ett schema för projektet ”Symboler i sten” och under ett antal veckor har Agneta varit i skolan och tillsammans med eleverna i 4-5:an arbetat med symboler i sten. Alla eleverna har fått hugga var sin symbol i en stenplatta med verktyg som köpts in till skolan och under hösten kommer så alla alstren att monteras på en yttervägg på skolan. Verktygen finns nu kvar på skolan och lärare och elever kan fortsätta att hugga i överblivna stenplattor.

Kontaktperson: Agneta Stening

Skapande skola

Agneta Stening

Hamburgsund

Artikel Bohusläningen 13 september 2016. Text och bild: Stefan Karlsson.

Utvärdering av skapande skola-projekt 2016

Exempel på elevernas egna rapporter