Uddevalla kommun, Västra Götalands län

Schaktningsövervakning av stenåldersboplats

Skredsvik L1968:2830 utgörs av en stenåldersboplats vilken registrerades som nr 115 i Göteborgsinventeringen. Vid Göteborgsinventeringen påträffades rikligt med slagen flinta i ett potatisland, bland annat skivskrapor och en handtagskärna. Dessutom framkom även bergartsyxor.

Vid schaktningsövervakningen 2021 framkom fynd av slagen flinta: 1 skrapa, 1 avslag med retusch, 2 spånfragment, 12 avslag och 5 övrigt slagna. Fynden omhändertogs inte.

Inom undersökningsområdet är boplatsen borttagen, men i övriga delar kvarligger den med oförändrat skydd.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Här kan du ladda ner en lågupplöst version av rapporten.