Lahälla knottfabrik

Arbetet med att bevara Knottfabriken i Lahälla gick under 2018 in i en ny fas, då Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat bidrag till renoveringen av byggnaden. Bidraget kommer att användas till att vädersäkra byggnaden samt byta bärande delar av stommen.

Uppdragsgivare är RÖCKAB AB. Arbetet utförs av Byggtjänst i Lysekil AB och den antikvariska kontrollen av Kulturlandskapet. För den antikvariska kontrollen ansvarar Linda Ljunggren.

Utdrag ur skaderapporten:

Stommen

Stommen består av stolpverk.

Åtgärdsförslag

De stående stolparna samt syllarna som är rötskadade måste ersättas då det är bärande delar. Gör samma infogningar som befintliga.

Taket

Sadeltaket bärs upp av en variant av ramverkstakstolar med en stödjande vertikal stolpe mellan nock och hanbjälken. Pulpettaket bärs upp av hanbjälkar och takbjälkar. Taket är klätt med sinuskorrugerad plåt som ligger direkt på takbjälkarna.

Ovanför spaltningsmaskinerna är det hål i taken för att stången från maskinerna skulle få plats. Dessa hål har varit täckta med takryttare vars delar endast kan anas. Bla har det varit snedställda brädor.

Åtgärdsförslag

De takbjälkarna som är ordentligt rötskadade samt avsågade måste ersättas med nya. Plåttaket bör ersättas med ny sinuskorrugerad plåt. Önskvärt vore att takryttarna nytillverkas med snedställda brädor likt de bitar som finns kvar.

Läs mer här.

Kontaktperson: Stig Swedberg