Tävlingar i arkitektur och samhällsbyggnad

Magnus Rönn har sedan 2010 arbetat med forskningsprojekt om tävlingar i arkitektur och samhällsbyggnad.

2010-2012

Under 2010-2012 genomfördes ett projekt om prekvalificeringen av arkitektkontor i samtida arkitekttävlingar i Sverige. Prekvalificeringen är ett urvalsförfarande som används av byggherrar och beställare vid inbjudna projekttävlingar. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Rio Kulturkooperativ och Arkitekturhögskolan KTH. Mer info och rapporter finns på Rio Kulturkooperativs hemsida. Artikeln Quality In Architecture – Learning From History, Practice and Competitions finns som pdf nedan.

2013

I juni 2013 gav Rio Kulturkooperativ i samarbete med Arkitekturhögskolan KTH ut boken Architectural Competetitions – Histories and Practice. Boken är en engelskspråkig antologi och innehåller texter av internationellt erkända forskare på området. Boken innehåller bidrag av hög internationell kvalitet som förmedlar en god bild av forskningsläget om arkitekturtävlingar. Boken och mer info om projektet finns här.

2014

I januari 2014 blev Magnus färdig med en rapport om arkitekturtävlingar, Grundregler för tävlingar i arkitektur och samhällsbyggnad. Rapporten innehåller ett förslag till nya regler för tävlandet i arkitektur och samhällsbyggnad. Rapporten finns som pdf nedan. Se även projektet Bo bra på äldre darProjektet behandlar arkitekturtävlingar för äldreboenden och särskilda trygghetsboenden för äldre.

2015

I juni 2015 höll Magnus ett föredrag om arkitekttävlingar och markanvisningstävlingar hos Sveriges Arkitekter Västra Götaland / ABAR. Du kan titta på powerpoint-presentationen nedan.

2016

Under 2016 utkom Markanvisningstävling i Göteborg: En pilotstudie om gestaltning, byggande och boendekostnader. Du kan läsa den i pdf-format nedan.

I oktober 2016 kom en ny bok om arkitekttävlingar, Architectural Competetitionsas Institution and Process. Liksom de tidigare antologierna är boken ett samarbetsprojekt med Arkitekturhögskolan KTH. Boken är engelskspråkig och innehåller texter av internationellt erkända forskare på området. Denna bok lyfter fram fem typiska aspekter som beskriver en pågående process av anpassning i dagens europeiska arkitekttävlingar inom arkitektur och stadsplanering. Rapporten finns som pdf nedan. Vill du hellre ha en bok i handen kan du köpa den i vår bokhandel.

2017

Under 2017 utkommer ytterligare två publikationer, Tidskrift för Arkitekturforskning – de första fem åren av tidskriften som svenskt projekt och Markanvisningstävling i Stockholm – en fallstudie om innovation i arkitektur och bostadsbyggande. De går att läsa nedan.

2018

Så bygger vi billigare bostäder skriver Magnus Rönn i tidskriften Stadsbyggnad, 2018-2. Enligt artikeln går det att sänka hyran med 23 % för nybyggda lägenheter. Det visar 2013 års markanvisningstävling i Göteborg som arrangerades av fastighetsnämnden i Göteborg. Målet för tävlingen var att få fram bra och billigare bostäder. Kravet var att den genomsnittliga hyran inte fick vara högre än 1 400 kr per kvadratmeter och år. Tio designteam kunde uppfylla kravet. Politiker och tjänstemän förfogar således över ett effektivt verktyg som kan användas för att uppfylla bostadspolitiska målsättningar. Läs artikeln nedan.

2020

Magnus Rönn har medverkat i ett forskningsprojekt på Chalmers. Han är medförfattare till forskningsrapporten ”Från FoU-ansökningar till markanvisningstävlingar”. Studien utgår från två ansökningar från företag (arkitektkontor och projektutvecklingsbolag) som beviljats investeringsstöd av Boverket för planerna på ett innovativt bostadsbyggande för unga. Företagens ansökningar för utveckling av innovativa lösningar har tillämpats i två markanvisningstävlingar. Rapporten diskuterar och granskar dessa tävlingsprocesser. Se nedan eller gå direkt till artikeln här.

Kontaktperson: Magnus Rönn

Quality In Architecture – Learning From History, Practice and Competitions (2012)

Magnus Rönn

Grundregler för tävlingar i arkitektur och samhällsbyggnad (2014)

Magnus Rönn

Architectural Competitions – Histories and Practice (2013)

Editors: Jonas E Andersson Gerd Bloxham Zettersten and Magnus Rönn

Forskning om arkitekttävlingen

Presentation av forskning om arkitekttävlingar 2014-05-06 vid temadag hos Centrum för vårdens arkitektur, CVM, Chalmers – Arkitektur

Magnus Rönn

Arkitekt- och markanvisningstävlingar

Magnus Rönn

Markanvisningstävling i Göteborg: En pilotstudie om gestaltning, byggande och boendekostnader (2016)

Magnus Rönn

Architectural Competitions – as Institution and Process (2016)

Editors: Jonas E Andersson, Gerd Bloxham Zettersten, Magnus Rönn.

Recension av boken i Arkitektur N finns att läsa här.

Tävla mer – bli bättre, intervju med Magnus Rönn i tidningen Sten (2016)

Developer competition in Gothenburg: A case study on architectural design, buildning and housing cost

Magnus Rönn

Tidskrift för Arkitekturforskning – de första fem åren av tidskriften som svenskt projekt (2017)

Magnus Rönn

Markanvisningstävling i Stockholm – en fallstudie om innovation i arkitektur och bostadsbyggande (2017)

Magnus Rönn

Så bygger vi billigare bostäder (2018)

Magnus Rönn

Från FoU-ansökningar till markanvisningstävlingar (2020)
Magnus Rönn, Anna Braide, Stefan Gottlieb, Christian Koch