Äspetången, Stenungsunds kommun

Kulturlandskapet fick i december 2015 uppdrag att göra ett utlåtande angående tomtens utformning på fastigheterna Äspetången 1:1 och 2:1. Syftet med utlåtandet var att beskriva att, och på vilket sätt, byggnaden och tillhörande fastighet är tidstypisk från 1920-talet samt vilken ursprungstanke man hade med anläggningens utformning. Ytterligare ett syfte med utlåtandet var att beskriva vilken påverkan det skulle få på fastighetens tidstypiska utformning och karaktär om tomtplatsens omfattning skulle bestämmas till ett mindre område än vad som historiskt sett har nyttjats som tomt på fastigheten.

Kontaktperson: Cecilia Wingård