AU Vindpark Hökedalen

Kulturlandskapet har utfört en arkeologisk utredning inför en planerad vindpark inom fastigheten Södra Hökedalen väster om Ed i Dalsland. Utredningens syfte var att undersöka förekomsten av okända fornlämningar samt att utreda redan tidigare kända lämningars status inom det aktuella området.

Under utredningen registrerades sju lämningar: tre röjningsrösen och fyra gränsmärken. Tre av gränsmärkena registrerades som fornlämningar, främst till följd av den nya Kulturmiljölagen. Tre sedan tidigare kända gränsmärken fick en ny bedömning under utredningen, och deras status ändrades till fornlämningar. Ingen av de under utredningen påkomna eller tidigare kända gränsmärkena tillhörde aktiva gränser, och kunde inte heller knytas till någon gräns som varit aktiv efter 1850.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.