Hällristningar och landskap vid Nord-Edsten

En häll med ristningar vid Nord-edsten, i bakgrunden syns Gröne hög, vid Hög-Edsten.

Denna sommar med omväxlande väder hade vi tur med vädret. Såväl landskap som hällristningar framträdde tydligt även om Andreas hjälpte till med såväl imålning med kritfärg som frottage av hällar.

Den stora hällen vid Nord-Edsten är ovanlig genom att motiven är koncentrerade runt 12 meter över havet, och på en nivå av närmare 2 meter över marken. Det betyder att de har ristats i vattenbrynet, kanske från båtar. Motiven av bland annat båtar och vagnar kan dateras till cirka 800 f. Kr. Vid den tiden utgjorde hällen en del av mindre ö i havsviken.

En av de mindre hällarna vi besökte på norra sidan dalen är belägen på ungefär samma höjd över havet men visar en helt annan motivvärld. Här dominerar geometriska figurer, troligen är dessa ristningar betydligt senare och hör inte till det maritima landskapet utan till ett agrart landskap, där betesmarker och slåtterängar dominerade.

Kulturlandskapet tackar alla intresserade och frågvisa besökare!