(X)sites – konst och landskap

Under sommaren 2017 gick landartprojektet (X)sites Sjuhäradsrundan av stapeln. Arrangörer var Konstnärscentrum Väst  i samarbete med Västra Götalandsregionen, Sjuhärads kommunalförbund samt Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga kommuner. Läs mer här.

Stig Swedberg var inbjuden till seminarium i juli för att samtala med de deltagande konstnärerna kring hur vi kan betrakta kulturlandskapet vi lever i. Vernissage ägde rum 19 augusti.

Den 15 november hölls ett seminarium: Konst och landskap – hör det ihop? Seminariet ägde rum på Glasets hus i Tranemo och Stig Swedberg höll ett föredrag. Se flyer här intill.

Den 15 december hölls ett avslutande seminarium i Halmstad med deltagare och arrangörer. Vid detta utvärderades årets projekt. Platserna där konstverken ställdes ut besöktes i varierande grad och webbsidorna hade besökts av många. Turistrepresentanterna upplevde att konstutställningen givit cykellederna ett mervärde. Samarbetet mellan kommuner och regioner har ökat och fungerat relativt bra. Slutligen presenterades plattformen för framtida (X)sites-projekt.

Kontaktperson: Stig Swedberg