Arkeologisk utredning Ekenäs 1:168

Kulturlandskapet har utfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Ekenäs 1:168 i Blomskogs socken, Årjängs kommun. Utredningen berörde till stor del lämningarna efter Poseruds torp, vilket kan knytas till skogsbruksverksamhet och odling under Gustavsfors bruksperiod. Även ett röse, en fyndplats för flinta samt ett stridsvärn vittnar om platsens mångfacetterade historia. Totalt registrerades tre fornlämningar, ett bevakningsobjekt och 14 övriga kulturhistoriska lämningar.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.