Arkeologiskt kunskapsuppbyggnadsprogram 2016

Kulturlandskapet presenterar här sitt arkeologiska kunskapsuppbygnadsprogram. Kulturlandskapets definition av arkeologi är att det är en vetenskap med samhällsrelevans. Arkeologi är en vetenskap som gör att vi kan förstå och handla i nuet genom att studera forntida handlingar och processer. Vi vill de närmaste åren fokusera vårt vetenskapliga och pedagogiska arbete inom arkeologi på frågor kring demokrati och klimatförändring. Genom att arbeta med dessa två områden är intentionen att arkeologin ska kunna bidra med fördjupade kunskaper, ny information och bättre förståelse för omvärlden och de skeenden som inträffar i vår samtid.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Du kan ladda ner programmet som lågupplöst pdf här.