Undersökning i Lilla Anrås

Undersökning i Lilla Anrås intill Fjällbacka golfklubb har nu börjat. Besök projektets sida här för att läsa senaste fältdagsboksinläggen, samt om tidigare förundersökning och utredning i området.

Ny populärvetenskaplig sammanfattning

Nu finns en ny populärvetenskaplig sammanfattning att läsa:  Jordbruk i Tanum. Arkeologisk undersökning av boplatsområde från bronsålder. Läs mer om projektet här.

Nyupptäckt hällristning

Personal från Kulturlandskapet hjälper till med att mäta in en nyupptäckt hällristning utanför Fjällbacka i Tanums kommun. Läget på den närmast lodräta klippan och höjden över havet daterar den snävt under yngre bronsålder. Sannolikt har den huggits in från en båt! Följ Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar på deras hemsida eller deras facebooksida (länk på hemsidan).

Förundersökning i Korstorp

Läs senaste nytt från förundersökningen i Korstorp här. Skrolla längst ner på sidan för uppdaterad grävdagbok.

Färdig avhandling

Oscar Jacobsson är klar med sin avhandling: När floden märkte marken: Om bruket av översvämningsmark längs med Emån och Ätran 1500–1910. Disputationen ägde rum 10 februari 2023. Läs mer här.

Kulturlandskapets kalender 2023

Kooperativet firar 10 år! För att fira detta har vi som årets tema för kalendern valt att skriva kort om en del av de frågor och forskningsprojekt som Kulturlandskapet arbetat med under åren. Vi har jobbat med frågor som rör arkeologisk metod och praxis, men också politik och lagstiftning. Läs mer här, eller ladda ner kalendern i pdf-format.

Vikariat: administration och/eller projektsamordning

Vi söker någon med kunskap och kompetens inom administration och ekonomi för att sköta det löpande administrativa inom vår verksamhet. Läs mer här.

Ny bok: Compensation in Architecture and Archaeology

Kulturlandskapet har i samarbete med Chalmers publicerat en ny bok om kompensation i arkitektur och arkeologi. Det är en antologi med konferensbidrag av författare från Sverige, Finland, Norge, Grekland och Italien. Boken är resultat av en session på EAA i Kiel 2021. Sessionen fokuserade på begreppet Kulturmiljökompensation. Boken kan fritt laddas ner på Kulturlandskapets hemsida. Den finns också fritt tillgänglig för nedladdning hos Chalmers. Läs mer här.

Connecting with the Ambivalent Heritage: Creative Ways to (Re)use Industrial Spaces

25-26 oktober hålls seminariet Connecting with the Ambivalent Heritage: Creative Ways to (Re)use Industrial Spaces på universitetet i Oulu, Finland. Lisa Börjesson Liljas kommer att delta med föredraget The Stone Quarry Industry of Northern Bohuslän, Sweden – Industrial remains as Cultural Heritage.

Kulturarvsdagen 2022 i Hunnebostrand, Sotenäs

I samband med Kulturarvsdagen bjuder Stenhuggerimuseet i Hunnebostrand in Kulturlandskapet för att presenterar sina resultat från projekten om stenindustrin i norra Bohuslän. Läs mer här.