Den bohuslänska granitindustrin: GIS-skikten nu i Info-kartan

Resultaten av kunskapssammanställningen och kartstudierna som utfördes inom ramen för projektet Den bohuslänska granitindustrin – kunskapsuppbyggnad och planeringsunderlag är nu tillgängliga i karttjänsten Informationskartan Västra Götaland.

I Informationskartan presenterar Länsstyrelsen i Västra Götaland geografisk information i ett webbgis. Kartan vänder sig till såväl allmänhet som professionella användare.

Följ länken, i Lagerlistan till höger öppnar du rullisten Kulturmiljövård, och under Länsstyrelsen Västra Götaland väljer du lagret LstO Granitindustrin i Bohuslän. Nu kan du navigera i kartan, och kanske besöka platserna själv!

Klicka här för att komma till Informationskartan.

Här kan du läsa mer om projektet Den bohuslänska granitindustrin.