Fyndseminarium med Christina Rosén

Inom ramen för den arkeologiska undersökningen av Spirhults gårdstomt (L2022:3286) utanför Mariestad, bjöd vi in Christina Rosén, Arkeologerna, som expert. Vi gick tillsammans igenom undersökningsresultaten, och tittade på en del av de spännande fynd som kommit fram.

Den bohuslänska granitindustrin: GIS-skikten nu i Info-kartan

Resultaten av kunskapssammanställningen och kartstudierna som utfördes inom ramen för projektet Den bohuslänska granitindustrin – kunskapsuppbyggnad och planeringsunderlag är nu tillgängliga i karttjänsten Informationskartan Västra Götaland.

I Informationskartan presenterar Länsstyrelsen i Västra Götaland geografisk information i ett webbgis. Kartan vänder sig till såväl allmänhet som professionella användare.

Följ länken, i Lagerlistan till höger öppnar du rullisten Kulturmiljövård, och under Länsstyrelsen Västra Götaland väljer du lagret LstO Granitindustrin i Bohuslän. Nu kan du navigera i kartan, och kanske besöka platserna själv!

Klicka här för att komma till Informationskartan.

Här kan du läsa mer om projektet Den bohuslänska granitindustrin.

Västsvensk arkeologidag 2024

Den 9 februari var det västsvensk arkeologidag på Göteborgs universitet. Fyra medarbetare på Kulturlandskapet presenterade under dagen.

Linda Jungbeck och Olof Håkansson höll föredraget En dag på jobbet – neolitikum vid fjordens kant. En första redogörelse av fynden från två neolitiska boplatser vid Anråsälven, Tanum. Se projektsidan för föredraget här.

Anton Larsson höll tillsammans med Astrid Lennblad (Lödöse museum), Philip Blomqvist (Lödöse museum) föredraget Skelettfyndet på Nötö.

Andreas Toreld höll tillsammans med Tommy Andersson (Stiftelsen för dokumenation av Bohusläns hällristningar) föredraget Hällristningar i Kville socken. Andra säsongen.

Smideshärden i Norra Munkeby

Ruinerna efter Dragsmarks kloster har med åren blivit ett välkänt besöksmål i Bohuslän. Trots detta är mycket lite känt om vardagslivet i klostret, särskilt om dess ekonomi och relation till det omkringliggande jordbrukslandskapet.

År 1954 undersökte arkeologen Nils Niklasson en underlig lämning som hittats på Munkebys ägor. Platsen glömdes därefter bort i nästan sjuttio år, tills det att den återlokaliserades år 2021. Provtagning av lämningen och naturvetenskaplig analys av träkol och slagger ur denna har sedan dess visat att det sannolikt rör sig om en senmedeltida smideshärd, som alltså är samtida med det närliggande klostret.

Läs mer här.

Dateringar från Lilla Anrås

Arbetet med materialet från sommarens undersökning vid Lilla Anrås norr om Fjällbacka pågår. Nu finns resultaten från vedartsanalysen såväl som utförda 14C-dateringar. Läs mer på projektsidan, skrolla ner till rubriken Undersökning av L2022:2676 och L2022:2677.

EAA 2024 i Rom

Årets upplaga av EAA äger rum i augusti i Rom. Forskare från Aalto-universitetet (Finland), Chalmers tekniska högskola (Sverige), nationella Tekniska universitetet (Grekland) samt Tammerfors universitet (Finland) har gått samman för att organisera den tvärvetenskapliga sessionen ”Reflecting History in Architecture and Vernacular Design – Directing Sustainable Futures.” Sessionen vill peka på hur insikter från det förflutna kan användas för utvecklingen av en hållbar byggd miljö i framtiden. En av organisatörerna är Magnus Rönn, verksam vid såväl Chalmers som Kulturlandskapet. Du kan läsa Call for papers här.

Gott nytt år med Kulturlandskapets kalender

Ett nytt år har inletts, och det känns som att det blåser snålt på olika sätt. Trösta dig en liten stund och titta på årets kalender – kooperativets medarbetare har sökt i bildarkivet, och filosoferar kring upplevelser i arbetet. Läs – och titta – mer här.

Ny sida om kulturmiljön i Björkemossen

Kulturlandskapet har jobbat med att ta fram en sida som digitalt förmedlar kulturmiljön i området Björkemossen utanför Strömstad. Sidan har tillkommit som en kompensationsåtgärd i samband med uppförandet av en vindkraftspark.

På sidan presenterar vi de olika fornlämningar och industrilämningar som finns i området genom text, bild och interaktiv webbkarta.

Besök sidan här!

Färdig avhandling

Vår medarbetare Anton Larsson är klar med sin doktorsavhandling i arkeologi vid Stockholms universitet, med titeln Landslide Archaeology: Past hazards and disasters in the Göta River Valley and beyond. Disputationen ägde rum den 24 november 2023, med fil. dr Christina Rosén (Statens historiska museer) som opponent. Avhandlingen finns att läsa här.

Vetenskapsradion Historia

Tisdagen 28 november kl 14:04 kan ni höra Lisa B Liljas i Vetenskapsradions program ”Graniten som la grunden för Sverige”.