Ny sida om kulturmiljön i Björkemossen

Kulturlandskapet har jobbat med att ta fram en sida som digitalt förmedlar kulturmiljön i området Björkemossen utanför Strömstad. Sidan har tillkommit som en kompensationsåtgärd i samband med uppförandet av en vindkraftspark.

På sidan presenterar vi de olika fornlämningar och industrilämningar som finns i området genom text, bild och interaktiv webbkarta.

Besök sidan här!