Färdig avhandling

Vår medarbetare Anton Larsson är klar med sin doktorsavhandling i arkeologi vid Stockholms universitet, med titeln Landslide Archaeology: Past hazards and disasters in the Göta River Valley and beyond. Disputationen ägde rum den 24 november 2023, med fil. dr Christina Rosén (Statens historiska museer) som opponent. Avhandlingen finns att läsa här.