Ny bok av Kulturlandskapet: Cultural Heritage Compensation

Proceedings 2020 Cultural Heritage Compensationapproaches to transformation of sites with cultural values and architectural qualities av Magnus Rönn and Benjamin Grahn Danielson

Boken är en proceeding med tio bidrag från en workshop som behandlar kompensation, kulturmiljö, arkitektur och planeringen. Proceedingen utgör den avslutande studien i FoU-projektet Kulturmiljö, kompensation, styrmedel och kulturella ekosystemtjänster i planeringen. FoU-projektet genomfördes med ekonomiskt stöd från ämbetets FoU-anslag. Läs mer här

Kulturlandskapets kalender 2020

Årets kalender lyfter fram olika typer av kulturmiljöer knutna till stenindustrin i norra Bohuslän. Läs mer här.