Parken Tanumshede Centrum och Affärsvägen

Arbetet med att utforma parken i Tanumshede centrum planeras vara så gott som färdigt i vår/sommar 2018. I slutet av februari kommer arbetet med iordningställandet av parken att sättas igång. Allt arbete, förutom planteringar, kommer att vara klara till den 1 juni. Planteringar görs i augusti då även invigningen av parken kommer att ske. Kulturlandskapets insats har bland annat resulterat i att kommunen har beställt tre större skulpturer som ska placeras i parken.

Kommunen har även avsatt medel för att göra Affärsvägen mera attraktiv och anpassad till framtida besöksbehov. Marcus Larsson, ML Projektledning, har fått uppdraget som projektledare att tillsammans med Parkgruppen ta fram förslag på ”anpassad” Affärsväg.

Läs mer här.