Parken Tanumshede Centrum, hösten 2018

Arbetet med parken har försenats och pågår fortfarande denna höst. Men nu börjar vi verkligen kunna skönja konturerna av en färdig park. Konstnären som gjort skulpturerna heter Monika Gora och skulpturerna har titeln ”Kusinerna”. Läs mer

CHAT-konferensen: Workshop med Magnus Rönn och föredrag av Stig Swedberg

CHAT ACT 2018 i Aarhus.

På lördagen 27 oktober håller Magnus Rönn en workshop med titeln Architecture as heritage, conservation and history.

Samma dag håller Stig Swedberg ett föredrag betitlat Doing democracy.

CHAT ACT 2018 konferens i Aarhus

Kulturlandskapet deltar i CHAT ACT 2018, konferens i Aarhus 26-28 oktober. CHAT ACT adresserar frågeställningar kring vad det innebär att vara arkeolog i dagens varierande samhällen och om vi i denna vår samtid behöver engagera oss mer i det komplexa i att vara både akademiker och utövare på samma gång.

Läs mer om konferensen här

För fullständig affisch klicka här

Nu är arbetet igång med att rädda Knottfabriken för framtiden

I juni 2018 beslutade Länsstyrelsen att bidra till renoveringen av Knottfabriken i Lahälla. Under september startade Byggtjänst AB arbetet med att byta ut bärande delar av stommen och lägga nytt tak på byggnaden. Linda Ljunggren från Kulturlandskapet ansvarar för den antikvariska kontrollen av arbetet. Läs mer här

Kulturlandskapet och Picea Kulturarv på EAA i Barcelona

Kulturlandskapet och Picea Kulturarv deltar tillsammans på EAA i Barcelona, 5-8 september. Stig Swedberg och Benjamin Grahn Danielson leder under fredagen en session med titeln ”Archaeology & Anarchistic Thought – Theoretical Stands and Direct Action?”.

Anarki kan, exempelvis, definieras som en filosofi, ideologi, kultur eller som relationer. Som de här exemplen antyder skulle vi kunna studera arkeologi, eller den materiella kulturen i mänskliga samhällen, från en anarkistisk synpunkt.

De flesta arbeten som gjorts utifrån dessa tankegångar har behandlat samhällen som kan beskrivas som anarkiska eller ivarjefall egalitära (se till exempel Barclay 1982: People Without Goverment). Men, som Macdonald uttryckte det 2008 i Order versus Harmony; människor behöver interagera men inte alltid bilda samhällen. En plats där anarki praktiseras inom ett hierarkiskt samhälle kan beskrivas som en plats som inte är kontrollerad. Kan vi faktiskt hitta och förstå en viss slags materiell kultur som anarkistisk?

Stig diskuterar hur en plats utanför kontrollen kan identifieras genom att presentera en fallstudie. Huvudelementet i denna tolkning är frånvaro av monumentala strukturer, eftersom de uppfattas som ett uttryck för en samhällshierarki, men också att aktiviteterna utfördes på ett visst avstånd från det antagna (makt)centret.

Samtal om Larellafabriken

Magnus Rönn deltar i ett program i Älvkarleby kommun om arkitekten Ralph Erskine som ritade Larellafabriken.

Datum: 20 september på biblioteket i Skutskär.  Läs mer i inbjudan (pdf)

Guidning under Arkeologidagen: Hoga By genom 2000 år

Stig Swedberg och Anton Larsson guidar under Arkeologidagen i Hoga By – genom 2000 år av historia.
Söndagen den 26:e augusti kl. 15.00 -17.00
Mer information här

Gruvans byggnader – seminarium i Kopparberg och Ställdalen

Magnus Rönn har blivit anlitad att hålla en föreläsning på seminarium kring
gruvbyggnader i Bergslagen den 19 september.
Temat för hans föreläsning är gruv- och industriarkitektur.
För mer information om seminariet tryck här
Kontakt: Magnus Rönn  magnus.ronn.arch@gmail.com

Artikel: Magnus Rönn om Erskines glömda skisser till fabriken i Skutskär

Magnus Rönn har blivit intervjuad i Arbetarbladet om Ralph Erskines fabrik för tillverkning av kappor i Skutskär. Fabriken från 1950-talet är ett intressant exempel på industriarkitektur som har estetiska kvaliteter och konstnärligt gestaltad uteplats. Magnas har också blivit inbjudan att på plats presenterar och diskutera fabriken och dess kulturhistoriska värden.

För mer läsning tryck här

Länk till artikeln på Arbetarbladet