Runt 60 personer slöt under söndagen upp vid Hoga by, för att följa med på en guidad tur genom ett ålderdomligt kulturlandskap. Stig Swedberg och Anton Larsson berättade med utgångspunkt från ristningar, gravar och arkivmaterial om livet och döden genom 2000 år.

Under tiden som deltagarna samlades bjöds på fika med dopp. Vandringen gick därefter till runstenen RAÄ Stala 2:1. Hällristningen RAÄ Stala 380 ligger strax intill och består av skålgropar och 2 obestämbara figurer. Med vid utblick över Hoga och Vräland ligger RAÄ Stala 1:1, ett stort gravfält med högar och stensättningar. Endast 100 meter sydväst härom ligger ytterligare ett gravfält, RAÄ Stala 12:1 med domarringar och högar.

Vädret var vackert, och även kossorna intresserade sig för guidningen.