Guidning under Arkeologidagen: Hoga By genom 2000 år

Stig Swedberg och Anton Larsson guidar under Arkeologidagen i Hoga By – genom 2000 år av historia.
Söndagen den 26:e augusti kl. 15.00 -17.00
Mer information här