Vikariat: administration och/eller projektsamordning

Vi söker någon med kunskap och kompetens inom administration och ekonomi för att sköta det löpande administrativa inom vår verksamhet. Läs mer här.

Ny bok: Compensation in Architecture and Archaeology

Kulturlandskapet har i samarbete med Chalmers publicerat en ny bok om kompensation i arkitektur och arkeologi. Det är en antologi med konferensbidrag av författare från Sverige, Finland, Norge, Grekland och Italien. Boken är resultat av en session på EAA i Kiel 2021. Sessionen fokuserade på begreppet Kulturmiljökompensation. Boken kan fritt laddas ner på Kulturlandskapets hemsida. Den finns också fritt tillgänglig för nedladdning hos Chalmers. Läs mer här.

Connecting with the Ambivalent Heritage: Creative Ways to (Re)use Industrial Spaces

25-26 oktober hålls seminariet Connecting with the Ambivalent Heritage: Creative Ways to (Re)use Industrial Spaces på universitetet i Oulu, Finland. Lisa Börjesson Liljas kommer att delta med föredraget The Stone Quarry Industry of Northern Bohuslän, Sweden – Industrial remains as Cultural Heritage.