Vikariat: administration och/eller projektsamordning

Vi söker någon med kunskap och kompetens inom administration och ekonomi för att sköta det löpande administrativa inom vår verksamhet. Läs mer här.

Ny bok: Compensation in Architecture and Archaeology

Kulturlandskapet har i samarbete med Chalmers publicerat en ny bok om kompensation i arkitektur och arkeologi. Det är en antologi med konferensbidrag av författare från Sverige, Finland, Norge, Grekland och Italien. Boken är resultat av en session på EAA i Kiel 2021. Sessionen fokuserade på begreppet Kulturmiljökompensation. Boken kan fritt laddas ner på Kulturlandskapets hemsida. Den finns också fritt tillgänglig för nedladdning hos Chalmers. Läs mer här.

Connecting with the Ambivalent Heritage: Creative Ways to (Re)use Industrial Spaces

25-26 oktober hålls seminariet Connecting with the Ambivalent Heritage: Creative Ways to (Re)use Industrial Spaces på universitetet i Oulu, Finland. Lisa Börjesson Liljas kommer att delta med föredraget The Stone Quarry Industry of Northern Bohuslän, Sweden – Industrial remains as Cultural Heritage.

Kulturarvsdagen 2022 i Hunnebostrand, Sotenäs

I samband med Kulturarvsdagen bjuder Stenhuggerimuseet i Hunnebostrand in Kulturlandskapet för att presenterar sina resultat från projekten om stenindustrin i norra Bohuslän. Läs mer här.

Kulturarvsdagen 2022 – Den bohuslänska granitindustrin

Den 9–11 september 2022 firas återigen kulturarvet runt om i landet. I år kommer Kulturlandskapet att hålla föredrag i Hällevadsholm, Munkedals kommun, samt i Hunnebostrand, Sotenäs kommun. Läs mer här.

Undersökning av gravfält utanför Fjällbacka

Nu är den arkeologiska undersökningen i gång av fornlämningen L1959:501, ett gravfält på berget mellan Skeppstad och Fjällbacka. Läs mer här.

Föredrag 14 maj: ”Flykten till Sverige”

SKÅNK 2022

SKÅNK 2022 ägde rum vecka 14 på Linnéuniversitetet i Kalmar. En av Kulturlandskapets medarbetare var på plats för att lyssna på föredrag och delta i fältexkursionen. Temat för året var Skogen och framtiden. Läs mer på RAÄ’s hemsida, eller på Linnéuniversitetets hemsida.

Personalresa till MAL

Vecka 13 reste fyra av kooperativets medarbetare till MAL i Umeå. Huvudfokus var personalutbildning, men även forskningsdiskussioner, en exkursion samt middag hanns med.

Personalresa till MAL

Vecka 13 tar fyra av Kulturlandskapets medarbetare nattåget till Umeå. Vi ska besöka MAL för personalutbildning. Provtagningsmetodik, analysmöjligheter och frågeställningar står på schemat.