Undersökning av gravfält utanför Fjällbacka

Nu är den arkeologiska undersökningen i gång av fornlämningen L1959:501, ett gravfält på berget mellan Skeppstad och Fjällbacka. Läs mer här.