Design, Heritage and Compensation 9-10 april

Magnus Rönn medverkar konferensen Changing Welfare – Nordic Models of Architecture and Welfare, som äger rum i Köpenhamn 9-10 april 2019. På konferensen kommer Magnus att presentera ett konferenspaper kallat Design, Heritage and Compensation – renewal in areas with cultural values and architectural qualities. Detta paper är utvecklat inom ramen för FoU-projektet Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel, som finansieras av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Information om konferensen hittar du här: https://www.architectureandwelfare.net

Information om FoU-projektet hittar du här: