Naturvetenskapliga analyser klara på Jörlanda 387

Nu har analyssvar kommit både från CEDAD (14C-dateringar) och MAL (markkemianalyser, makrofossilanalyser och pollenanalyser). Läs mer här.